ЦЕЛИ

ЦЕЛИ

Целите на Сдружението са:

1. Утвърждаване на Електронното лидерство в България и Европа, като ключов компонент от стремежа на Стратегията на Европейския съюз за цифров единен пазар за насърчаване на цифровите умения, необходими за съвременната европейска индустрия.

2. Да спомага за бързото обществено, политическо и икономическо развитие на страната, като неделима част от Европа на базата на търсене и  създаване на лидери, използващи всички възможности и предимства на компютърната техника и технологии, за да може Европа да се конкурира, да расте и да създава работни места.

3. Популяризиране дейността на електронните лидери като ръководители на интердисциплинарен персонал и които се осланят на технологиите, за да постигнат цел, достъпна чрез ИКТ, с приложение на Е-лидерски умения, включващи стратегическо лидерство, бизнес знания и дигитални умения.

4. Да стимулира, насърчава и защитава интересите на членове си чрез ефективно застъпничество, комуникации, образование и обучение, бенчмаркинг и най-добри практики, работа в мрежа и информация за бранша;

5. Да бъде най-авторитетен и ефективен глас за електронните лидери в България, в Европа и по света;