За Нас

За Нас

На 13 ноември 2014 г. в Центъра за научна и техническа информация на Вроцлавския университет по технологии се проведе конференция, организирана от Европейската комисия и Факултета по компютърни науки и мениджмънт към университета на тема „Нова учебна програма за електронно лидерство“.

Електронното лидерство е от решаващо значение за компаниите и индустрията за превъзходство над конкурентите си в бизнеса. Необходимите умения за ефективно електронно лидерство се разглеждат като такива, които позволяват на хората с много силни ИКТ умения да ръководят ИКТ персонал и други специалисти за идентифициране и проектиране на бизнес модели и използване на ключови иновационни възможности. Техният успех се състои в най-добро използване на новостите в ИКТ и добавяне на стойност за техните организации.

През м.август 2018 г. Европейския комитет по стандартизация (CEN) прие  международния стандарт, CWA 16458-1 (CEN WORKSHOP AGREEMENT), в който се дефинират и описват подробно Европейските професионални профили в ИКТ.

Европейските професионални профили в ИКТ са разработени на основа Европейската рамка за електронна компетентност (e-CF, EN 16234-1), която е основен компонент на описанията на профилите, 30-те професионални профила на ИКТ осигуряват общ набор от типични роли, изпълнявани от ИКТ специалисти във всяка организация, покриваща пълния бизнес процес в ИКТ.

Още веднъж си позволяваме да споменем, че при разработване на учебните си програми по електронно лидерство университетите School of Informatics Polytechnic University of Valecia и мрежата университети от Дания It-vest Networking Universities (University of Southern Denmark, Aalborg University, Aarhus University) са приложили изисканията на Европейската рамка за електронна компетентност (e-CF, EN 16234-1) имеждународния стандарт, CWA 16458-1 (CEN WORKSHOP AGREEMENT) в който се дефинират и описват Европейските професионални профили в ИКТ.

Лектори бяха представители на Европейската комисия, IDC Europe, Empirica GmbH, EuroCIO, Capgemini и VOLVO. http://www.eskills-guide.eu/index.php?id=1959