Проекти

Проекти

Електронното лидерство (е-лидерство) –  новият вид високотехнологично лидерство


„За да може Европа да се конкурира, да расте и да създава работни места,
 трябва да гарантираме че имаме хора, които могат да водят цифровите иновации
 и трансформацията на нашите индустрии. …
Е-лидерството е ключов компонент от стремежа  на Стратегията за цифров
единен пазар за насърчаване на цифровите умения,
необходими за съвременната европейска индустрия.“